Lions Club i Tibro

bildades i mars 1955

Medlemskap i Lions kombinerar ett gott kamratskap, trevlig gemnskap och inspirerande personlig utveckling med socialt engagemang för medmänniskan.

Klubbens medlemmar försöker hjälpa behövande runt om i världen men en stor del av hjälpen går till det lokala planet, främst då till behövande barn och ungdomar men också till sjukhjälp, resebidrag till sjuka och handikappade och bidrag till föreningar.

Läs om Tibro Lions Clubs historia 

Lions Club International

Lions Club är en av världens största hjälporganisationer med 1,4 miljoner medlemmar. Medlemmarna engagerar sig ideellt i olika samhälls- och hjälpprojekt för att göra världen till en bättre värld att leva i. Lions förbättrar livskvaliteten för människor lokalt, nationellt och internationellt.

De medel som Lions samlar in går oavkortat till att hjälpa. All administration i alla led betalas av medlemmarnas årsavgifter. Lions arbetar aktivt för att främja freden i världen Men tar inte ställning i politiska eller religiösa frågor. Lions fördömer våld och förtryck i alla dess former. Lions ansluter sig till FN:s deklaration om "De Mänskliga Rättigheterna".

 

 

Välkommen

Välkommen till Tibro Lions Club

Aktuellt i januari
9/1 månadsmöte kl 19.00

Mötesdag:
2:a torsdagen i månaden kl 19.00

Nyhetsbrev

Länkar