Hjälpverksamhet

"We serve" - Hjälp Lions hjälpa!

Tibro Lions Clubs insamlade medel går till internationell hjälp men främst lokalt i Tibro till behövande barn och ungdomar men också till sjukhjälp, resebidrag till sjuka och handikappade och bidrag till föreningar.

UTDELADE GÅVOR OCH BIDRAG VERKSAMHETSÅRET 2018-2019

Lokalt

Skolsköterskorna: behövande barn i Tibro 42 700  
Bidrag till föreningar (5 föreningar) 38 000  
”De äldres Dag” – resa  10 000  
Julkorgar till äldreboende 8 100  
Ankjogg: till förskolor & skolbarn 7 000  
Jul i gemenskap 5 000  

Regionalt

Nallar till ambulansen 1 500  
Ungdomsläger 4 200  

Nationellt

Nationell verksamhet 14 600  

Internationellt

Världens Barn 10 000  
De glömda barnen 5 000  
Water Means 3 400  
Lettlandshjälpen 1 000  

Total hjälpverksamhet 150 500:-

Tibro Lions Club har också donerat flera konstverk till Tibro Kommun

Välkommen

Välkommen till Tibro Lions Club

Aktuellt i januari
9/1 månadsmöte kl 19.00

Mötesdag:
2:a torsdagen i månaden kl 19.00

Nyhetsbrev

Länkar